ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  "АЛКОР"   Центърът за професионално обучене "АЛКОР", Кюстендил, е обучителна институция  с богат педагогически опит на преподавателите в него, с доказани умения в обучението и на възрастни, и на ученици.

                                              ЦПО "АЛКОР" е със съвременен мениджмънт, ориентиран към потребностите на                                        съвременното образование,    с новаторски дух и предприемчивост.   

         Ние предлагаме обучение по ключови компетентности и

професионално обучение.

 Обучението може да бъде дневно, вечерно, в дистанционна или смесена форма.
 Мисия на ЦПО „АЛКОР“:
  •          предоставяне на качествено професионално обучение и обучение по ключови компетентности;
  •           принос в поддържането на максимално лоялна конкурентна среда;
  •           обучение на хора, които желаят да придобият професионална квалификация по професия, част от професия и ключови компетентности за повишаване на производителността на работното място;
  •           подпомагане за успешна реализация пазара на труда чрез обучение;
  •           принос за социално икономическото развитие на района;
  •           принос за подобяване на качеството на живот на хората чрез по-добро и по-достъпно образование.


          Ние  успешно проведохме мотивационно обучение с разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на 56 лица в рамките на проект „Чрез обучение и мотивация -  към  по-добра интеграция,  адаптация и реализация на трудовия пазар”.


            Ние имаме сключено Споразумение с Агенцията по заетостта, с което сме включени в списъка на одобрените доставчици на обучения.

Можем да обучаваме с ваучери безработни и заети лица по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Имаме реализирани обучения по ключови компетентности 4 и 5 - Умение за учене и Дигитална компетентност.

 

      

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ВХОД