ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

"АЛКОР"                                       

 "Алкор 17" ЕООД предлага обучение по следните ключови компетентности:

(Обучението може да бъде дневно, вечерно , в дистанционна или смесена форма.)


 

 

Обучения