ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

"АЛКОР"                                       

Ние предлагаме професионално обучение по двадесет специалности:

Професия213070 Графичен дизайнер

Специалност: 2130701 Графичен дизайн

СПК: 3

 

Професия: 341020 Продавач - консултант

Специалност: 3410201 Продавач - консултант                 

СПК: 2

 

Професия: 345040 Сътрудник в бизнес - услуги

Специалност: 3450401 Бизнес - услуги

СПК: 2

 

Професия: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност: 3450501 Малък и среденбизнес

СПК: 2

 

Професия: 345120 Икономист

Специалност: 3451204 Икономика и мениджмънт

СПК: 3

 

Професия: 346010 Офис - мениджър

Специалност: 3460101 Бизнес - администрация

СПК: 3

 Професия: 482030 Оператор на компютър

Специалност: 4820301 Текстообработване

СПК: 1

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820302 Кофражи  

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820303 Армировка и бетон

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820304 Зидария

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820305 Мазилки и шпакловки

СПК: 2

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820306 Вътрешни облицовки и настилки

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820307 Външни облицовки и настилки

СПК: 2

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820309 Бояджийски работи

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820310 Строително дърводелство

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820311 Строително тенекеджийство

СПК: 2

 

Професия: 582030 Строител

Специалност: 5820312 Покриви

СПК: 2

 

Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни

мрежи

Специалност: 5820501 Вътрешни ВиК мрежи

СПК: 2

 

Професия: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни

мрежи

Специалност: 5820502 Външни ВиК мрежи

СПК: 2

 

Професия: 582080 Помощник в строителството

Специалност: 5820801 Основни и довършителни работи

 

СПК: 1